Tweede reispas

In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas aangevraagd worden.
Een tweede reispas heeft een geldigheidsduur van 7 jaar.

Een tweede paspoort wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan:

wanneer men meerdere toekomstige reizen maakt naar landen die Belgen aan de visumplicht onderwerpen
wanneer men reizen maakt naar landen met onderling gespannen relaties 
De tweede reispas kan aangevraagd en afgehaald worden bij de dienst Rijbewijzen/Reispassen.

Kosten

Gewone procedure: 

 • Volwassenen: € 76
 • 12j-18j: € 46
 • <12j: € 41

Versnelde procedure:

 • Volwassenen: € 250
 • 12j-18j: € 215
 • <12j: € 210
Wat moet je meenemen?
 • 1 recente pasfoto
 • de identiteitskaart
 • een persoonlijke, schriftelijke en gemotiveerde aanvraag bij het gemeentebestuur. Deze motivatie betreft de fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken.
 • Voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op. Als je beroepshalve een tweede paspoort nodig hebt dan stelt het bedrijf waarvoor je werkt de aanvraag op.
 • een attest van minstens een ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele paspoort (en niet een kopie) meer dan vijf werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven OF je hebt in uw paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.