Toelage aan zorgbehoeftige personen

De thuiszorgtoelage bedraagt 25 €/maand voor personen met lichte en zware zorgbehoefte.

Voorwaarden
  • Een integratietegemoetkoming van het Ministerie van Sociale zaken (inkomensvervangende- en/ of integratietegemoetkoming) of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden vanwege de Vlaamse overheid ontvangen
  • Ingeschreven zijn op een privé – adres (geen instelling of woonzorgcentrum), op het grondgebied van Groot – Menen
  • Geen zorgverzekering ontvangen