Subsidies voor cultuurverenigingen

Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de Stad Menen kunnen voor hun activiteiten, toelagen verleend worden aan culturele organisaties volgens de regeling en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. De bedragen van de toelagen worden vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Stedelijke Culturele Raad.  Deze bedragen worden ter mededeling voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst