Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Het sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit is gelijk aan het normale tarief min de vaste vergoeding. Het tarief voor gas wordt alleen toegekend indien het jaarlijks gasverbruik tot een bepaald bedrag beperkt blijft. Voor elektriciteit bestaat geen verbruiksbeperking.

Voorwaarden
  • Personen die een tegemoetkoming genieten van de FOD Sociale Zekerheid. Zij ontvangen in de loop van de maand april een attest dat moet ingediend worden bij hun gas- en elektriciteitsmaatschappij.
  • Personen die het gewaarborgd inkomen of de Inkomensgarantie genieten uitbetaald door de RVP. Ook zij ontvangen in het begin van het jaar een attest van de pensioenkas om in te dienen bij hun gas- en elektriciteitsmaatschappij.
  • Personen die het leefloon ontvangen
Wat moet je meenemen?

Het attest waaruit blijkt dat men in aanmerking komt voor het sociaal tarief. De factuur van gas en/of elektriciteit.