Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap

Aan de persoon aan wie de wettelijke kinderbijslag wordt uitbetaald en die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van een kind met een ernstige handicap (handicap + 66% invaliditeit), wordt een toelage toegekend als tussenkomst voor de bijzondere zorgen welke deze gehandicapte kinderen vereisen.

Voorwaarden

Kinderen met een handicap die :

  • de leeftijd van 21 jaar op 31 december van het betrokken dienstjaar niet bereikt hebben.
  • het betrokken gezin moet minstens zes maand in de entiteit Menen gehuisvest zijn.
Wat moet je meenemen?
  • Attest invaliditeit afgeleverd door de FOD Sociale zekerheid.
  • Attest kinderbijslagfonds waaruit het recht op de verhoogde kinderbijslag evenals de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijkt.
  • Recent strookje (betaalbewijs) van de kinderbijslag