Schoolverlaters

Elke persoon die zijn studies heeft beëindigd of stopgezet, moet zich zo snel mogelijk aanmelden in de lokale werkwinkel. Een schoolverlater heeft niet onmiddellijk recht op een uitkering, maar moet eerst een wachttijd doorlopen. Vanaf het moment van de inschrijving begint de wachttijd te lopen. De wachttijd loopt over een bepaalde periode, afhankelijk van de leeftijd. De wachttijd kan verlengd of verkort worden, afhankelijk van bepaalde feiten (ziekte, vakantiejob, verblijf in het buitenland…). Men moet ook ingeschreven zijn opdat de ouders verder kinderbijslag zouden kunnen ontvangen. Indien men tijdens de wachttijd geen werk vindt, dan kan er een trajectbegeleiding opgestart worden. Het is belangrijk om bij deze inschrijving steeds contact op te nemen met de lokale Werkwinkel. Daar krijgt men meer info en nodige documenten mee.

Wat moet je meenemen?

sis-kaart of identiteitskaart