Schoolaanbod Stadsmuseum 't Schippershof

In het beeldhouwatelier worden de verschillende fases getoond bij het tot stand komen van een klassiek beeld. Een film (5’) toont het proces van brons gieten bij beeld ‘Natal’ van Johan Tahon.

Twee zalen bevatten de belangrijkste thema’s uit de rijke stadsgeschiedenis. Aan de hand van documenten, foto’s, maquettes, voorwerpen en kaarten leer je meer over het oudste Menen, de evolutie van de stadsvestingen, de Leie, de grens en smokkel, …

Een bezoek aan het stadsmuseum is gratis voor Menenaars en Meense scholen.
Anderen betalen in groep 1,50 euro per persoon.
Voor een rondleiding met een gids betaal je 40 euro per groep. Zo’n kennismaking met het museum duurt ongeveer 75 minuten.

We hebben ook een aantal speciale programma’s, jeugdateliers op maat van de leerlingen.

Voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar basisonderwijs is een parcours ontwikkeld waarbij ze aan de hand van lesbladen de geschiedenis van de grensstad leren ontdekken. 
Voor deze speciale geschiedenisles vragen we 40 euro per klas.

Op het vlak van (beeldhouw)kunst hebben we twee didactische programma’s ontwikkeld, die nauw aansluiten bij de muzische vorming.

Voor leerlingen van het vierde tot zesde leerjaar basisonderwijs en het eerste jaar secundair organiseren we op vraag kleiateliers. Na een korte kennismaking met de afdeling beeldende kunst en een introductiefilmpje, maken de leerlingen zelf een beeldje in klei. Ze worden hierbij begeleid door een kunstenaar.
Deze workshop neemt twee lestijden in beslag en kost 4 euro per leerling.

Voor de leerlingen van de derde graad basisonderwijs hebben we een uniek interactief spel: Oog in oog met beeldhouwkunst. Aan de hand van 10 originele opdrachten ontdekken de leerlingen in groepjes spelenderwijs de verschillende aspecten van de beeldhouwkunst. 
Ze maken kennis met verschillende materialen, vormen, stijlen, titels, gevoelens, …
Uitgangspunt is de eigen collectie met werk van J. Tahon, G. Dobbels en Y. Serruys. 
De kunstenaars leren ze kennen (via een spelbord) in een voorbereidende les.
De workshop in het museum neemt twee lestijden in beslag en kost 40 euro per klas.

Het stadsmuseum is open van woensdag tot zondag, telkens van 14 tot 17.30 uur.
Op afspraak ook op andere dagen en uren.
Rondleidingen en workshops moeten minstens 14 dagen vooraf geboekt worden.