Rentetoelage

Openbare werken. Niemand ziet ze graag komen en zeker niet voor de eigen deur. Klanten en leveranciers vinden de weg naar uw zaak niet of nauwelijks meer en de inkomsten dalen onvermijdelijk. Ondertussen heb je nog wel huur en leningen te betalen, in het slechtste geval ook nog eens lonen. Om die moeilijke periode te helpen overbruggen, springt de Vlaamse overheid bij met een rentetoelage.

Wat is de rentetoelage precies?

Om het tijdelijk inkomstenverlies op te vangen kan je een overbruggingskrediet afsluiten. Om zo'n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. De tussenkomst bedraagt maximaal 80% van de totale rentekosten en jaarlijks 4% van het geleende bedrag. Op die manier wordt jouw overbruggingskrediet zo goed als renteloos.

Meer info

Hier vind je informatie over het wettelijk kader, modelformulieren en standaarddocumenten.

Voorwaarden
  • Jouw zaak moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken.
  • De ruimtes van de zetel moeten voor klanten en leveranciers toegankelijk zijn.
  • De werken moeten minstens twee aaneensluitende maanden duren.
  • Het geleden omzetsverlies is minstens 30%.
  • Alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking.
  • Het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst en dient voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn.