Rentetoelage

Openbare werken. Niemand ziet ze graag komen en zeker niet voor de eigen deur. Klanten en leveranciers vinden de weg naar uw zaak niet of nauwelijks meer en de inkomsten dalen onvermijdelijk. Ondertussen heb je nog wel huur en leningen te betalen, in het slechtste geval ook nog eens lonen. Om die moeilijke periode te helpen overbruggen, springt de Vlaamse overheid bij met een rentetoelage.

Wat is de rentetoelage precies?

Om het tijdelijk inkomstenverlies op te vangen kan je een overbruggingskrediet afsluiten. Om zo'n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. De tussenkomst bedraagt maximaal 80% van de totale rentekosten en jaarlijks 4% van het geleende bedrag. Op die manier wordt jouw overbruggingskrediet zo goed als renteloos.

Meer info

Op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken vind je informatie over het wettelijk kader, modelformulieren en standaarddocumenten.

De rentetoelage aanvragen

Je doet de aanvraag via een eenvoudig aanvraagformulier dat je vindt op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken
De aanvraag moet binnen de periode van 6 maanden na het beëindigen van de openbare werken ingediend worden. Binnen de periode van veertien kalenderdagen na de steunaanvraag stuur je het bewijs van omzetdaling in de getroffen exploitatiezetel en een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomst op naar het Agentschap Economie. Binnen een redelijke termijn zal je dan de beslissing over jouw steunaanvraag ontvangen. 

Voorwaarden

  • Jouw zaak moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken.
  • De ruimtes van de zetel moeten voor klanten en leveranciers toegankelijk zijn.
  • De werken moeten minstens twee aaneensluitende maanden duren.
  • Het geleden omzetsverlies is minstens 30%.
  • Alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking.
  • Het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst en dient voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn.