Reistoelating voor minderjarigen

Digitaal loket Afspraak maken

Als u reist met kinderen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming.

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging/toestemming' is een document waarop u als ouder (geen stiefouder, grootouder,...) toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente. 

Het kind hoeft niet mee te zijn.

Het document wordt ingevuld en ter plaatse ondertekend in bijzijn van een beambte. De handtekening van de ouder wordt gewettigd door de gemachtigde beambte.

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.
Extra informatie