Reistoelating minderjarige

Minderjarige kinderen die alleen reizen of met andere personen dan de ouders, moeten in het bezit zijn van een reistoelating, ondertekend door (één van) de ouders. Dit document wordt afgeleverd op de dienst Burgerzaken. De handtekening van de ouder dient gewettigd te worden, het is bijgevolg noodzakelijk dat de ouder zich persoonlijk aanbiedt met zijn identiteitskaart.

Voorwaarden

Vooraleer men zich aanbiedt bij de dienst Burgerzaken, moet men wel reeds weten wanneer de minderjarige op reis gaat (juiste data), naar welk land en met wie of welke organisatie (juiste benaming).

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

identiteitskaarten