Reispas (versnelde procedure)

Afspraak maken reispas aanvragen   Afspraak maken reispas afhalen

Als je dringend een reispas nodig hebt kan je die via een spoedprocedure aanvragen. Deze procedure heeft een afleveringstermijn van 24 uren.

Procedure

Aanvragen reispas

Je meldt je persoonlijk aan in de dienst met jouw identiteitskaart en 1 recente pasfoto. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn indien voor hen een reispas wordt aangevraagd.

Afhalen van de reispas

Je kan de reispas ophalen na 24 uren wanneer de aanvraag ervan gebeurd is voor 12u 's middags.

Kosten
  • +18j: € 260 
  • -18j: € 230
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto

Indien je vroeger reeds een reispas in je bezit had, moet je deze meebrengen. Wanneer je deze niet meer terugvindt, dan moet je aangifte doen bij de politie en dit attest afgeven bij aanvraag van de reispas. Er worden aanvraagformulieren aangemaakt die je moet ondertekenen. De handtekening zoals geplaatst op deze formulieren is ook deze die in de reispas komt. De reispas moet bij de aanvraag betaald worden. Je krijgt een ontvangstbewijs.