Reispas (gewone procedure)

Afspraak maken reispas aanvragen   Afspraak maken reispas afhalen

Een reispas is een officieel document dat je nodig hebt om naar een groot aantal landen te kunnen reizen en terugkeren. Een reispas heeft een geldigheidsduur van 7 jaar.  De afleveringstermijn bedraagt 7 werkdagen.

Procedure

Aanvragen reispas

Je meldt je persoonlijk aan in de dienst met je identiteitskaart en 1 recente pasfoto. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn indien voor hen een reispas wordt aangevraagd.

Afhalen van de reispas

Bij afhaling hoef je je niet persoonlijk aan te melden maar jouw oude reispas dient wel meegebracht.

Voorwaarden

Personen minder dan 18 jaar hebben steeds de machtiging nodig van hetzij de vader, de moeder of de voogd.

Kosten
  • +18j: € 74
  • -18j: € 44
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto (in kleur)

Indien je vroeger reeds een reispas in jouw bezit had, moet je deze meebrengen. Wanneer je deze niet meer terugvindt, dan moet je aangifte doen bij de politie en dit attest afgeven bij aanvraag van de reispas. Er worden aanvraagformulieren aangemaakt die je moet ondertekenen. De handtekening zoals geplaatst op deze formulieren is ook deze die in de reispas komt. De reispas moet bij de aanvraag betaald worden. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Volmachtformulier