Projectsubsidie Integratie

Stad Menen heeft onder andere de opdracht te werken aan de deelname van alle inwoners aan het socioculturele leven in de stad of participatie van de burger. De integratiesubsidie wil initiatieven, éénmalige activiteiten of acties ondersteunen die vernieuwend zijn.

Voorwaarden
WAARVOOR KAN JE EEN SUBSIDIE KRIJGEN?

Initiatieven die als doel hebben:

  • ontmoeting (opendeurdagen die men anders wil aanpakken, kooknamiddag…)
  • versterken sociale cohesie 
  • (inter)culturele uitwisseling of vorming (thema-avond rond bepaald land of cultuur)
  • werken aan positieve beeldvorming
  • verhogen van de toegankelijkheid
  • participatie van inwoners (met een migratieachtergrond)
WIE KAN DE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Alle erkende verenigingen, organisaties of vzw’s uit Menen.
Ook feitelijke verenigingen (vriendengroep, buurtbewoners, groep van minstens twee personen die zich verenigen om gemeenschappelijk doel te bereiken) mogen de integratiesubsidie aanvragen!
Personen met een migratieachtergrond die zich willen organiseren om een activiteit aan te bieden waardoor de mensen hen beter leren kennen willen wij ook motiveren om de subsidie aan te vragen.

Je wilt iets organiseren maar mist ideeën wend je dan tot de integratiedienst van Stad Menen. Wij zijn steeds bereid om samen met je of jouw vereniging te zoeken naar originele en creatieve activiteiten!