Premie voor het tijdelijk wegnemen van een OV-lichtpunt

Welke werken komen in aanmerking?

Tijdelijk wegnemen van een Openbaar Verlichtingspunt ten gevolge van gevelrenovatiewerken (zoals het plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de voorgevel of het afbreken en heropbouwen van de voorgevel).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de premie te kunnen krijgen?

  • de woning
    Voor het wegnemen moet een technisch akkoord van Gaselwest bekomen worden.
    De werken aan de voorgevel moeten uitgevoerd worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.
  • de aanvrager
    De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar of huurder).

Hoeveel bedraagt de premie?   

De premie is gelijk aan de kostprijs voor het tijdelijk wegnemen van het OV-lichtpunt met een maximum van € 500.

Stap 1:

Aanvraag van de premie

De aanvraag gebeurt vooraf via het aanvraagformulier en ten laatste op de datum van aanvraag bij de bevoegde instanties tot het tijdelijk wegnemen van het OV-lichtpunt.

Dienst:

Stap 2:

Uitbetaling premie

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar.