Premie voor het tijdelijk wegnemen van een OV-lichtpunt

Welke werken komen in aanmerking?

Tijdelijk wegnemen van een Openbaar Verlichtingspunt ten gevolge van gevelrenovatiewerken (zoals het plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de voorgevel of het afbreken en heropbouwen van de voorgevel).

Hoeveel bedraagt de premie?   

De premie is gelijk aan de kostprijs voor het tijdelijk wegnemen van het OV-lichtpunt

Aanvraag en uitbetaling van de premie

De aanvraag gebeurt vooraf via het aanvraagformulier en ten laatste op de datum van aanvraag bij de bevoegde instanties tot het tijdelijk wegnemen van het OV-lichtpunt.

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar.

Voorwaarden
de woning

Voor het wegnemen moet een technisch akkoord van Gaselwest bekomen worden.
De werken aan de voorgevel moeten uitgevoerd worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.

de aanvrager

De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar of huurder).