Premie groendaken

Groendaken (= een dak waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten) hebben immers een positieve invloed op diverse milieuaspecten. Vooreerst kaderen ze in het beleid rond waterbeheersing en natuur in de stad. Zo wordt de versnelde afvoer van regenwater sterk verminderd en dragen groendaken bij tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten, met name de biodiversiteit. Andere ecologische voordelen van groendaken is de isolerende werking en de bescherming van de dakbedekking. Precies uit deze overwegingen wil de stad dergelijke initiatieven ondersteunen via het verlenen van een subsidie.

Kosten

Hoeveel  bedraagt de premie?

Het stadsbestuur wil tot € 1 500 tussenkomen bij de aanleg van een groendak.

De subsidie bedraagt € 31/m² waarbij maximum de helft van de kosten gedragen wordt tot een maximum van € 1 500.