Ondersteuning kinderopvang

Kinderopvanginitiatieven zijn niet weg te denken uit onze hedendaagse samenleving. Ze vangen onze allerkleinsten op en bereiden hen, met gepaste zorg, voor op het onderwijs. Omdat we als stadsbestuur heel wat belang hechten aan dit voorbereidend traject voorzien we gepaste ondersteuning hiervoor.

Voor de kinderopvanginitiatieven voorziet de stad volgende ondersteuningsvormen.

Om hun werking kwalitatief uit te bouwen voorzien we zowel een jaarlijkse werkings- als vormingstoelage. Zo hopen we de mensen achter het initiatief voldoende te kunnen ondersteunen in het uitbouwen van hun werking.

Verder staat de stad in voor een tussenkomst in het onderzoek dat de brandweerzone FLUVIA uitvoert in kader van het brandveiligheidsattest.

Meer info: Cara Huygen - T 056 52 71 31 - M 0493 09 62 11