Notarisaanvragen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. Vanaf 1 oktober 2017 wordt alle informatie gebundeld in één attest.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Hoe digitaal aanvragen?

Vanaf 1 oktober 2017 kan je een aanvraag indienen via het e-loket aan de hand van je e-ID. Dit heeft heel wat voordelen als aanvrager:

  • je kan 24u/24u een aanvraag indienen en registreren
  • je aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente
  • je kan de status van je aanvraag opvolgen
  • je kan steeds de historiek van je aanvraag raadplegen
  • een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor

Je neemt hiervoor best de volgende voorbereidende stappen (hier vind je een handleiding die je begeleidt bij de verschillende onderdelen).

Kosten

Het digitale attest wordt per mail verstuurd en kost 80 euro. Het analoge attest wordt via de post verstuurd en kost 130 euro.