Leegstaande/verwaarloosde woningen

Woningen die meer dan 1 jaar leegstaan worden opgenomen op de gemeentelijke inventaris van leegstaande woningen.

Ook woningen die verwaarloosd zijn of die bij besluit van de Burgemeester ongeschikt of onbewoon werden verklaard worden op deze inventaris opgenomen.

Voor deze woningen moet een gemeentelijke belasting van minimum 1300 euro betaald worden. 

Contact opnemen met de Dienst Huisvesting indien het gaat over de belasting leegstand/verwaarlozing woningen/gebouwen van de Vlaamse Overheid. 
Contact opnemen met de Dienst Financiën, als het gaat over de gemeentelijke taxatie leegstand.