Inschrijving en tewerkstelling van personen met een vreemde nationaliteit

Enkel op basis van de verblijfsdocumenten van een persoon met een vreemde nationaliteit kan nagegaan worden of betrokkene:

  • kan ingeschreven worden als werkzoekende - een opleiding kan volgen,
  • een individuele beroepsopleiding (IBO) starten
  • kan tewerkgesteld worden, al dan niet mits aanvraag van een arbeidskaart / vergunning

Deze verblijfsdocumenten moeten steeds opgevraagd en nagekeken worden.
 

Voorwaarden

Werkzoekenden met een niet-Belgische nationaliteit

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Sis-kaart of identiteitskaart