Informatie over bouwgronden

Vooraleer over te gaan tot de aankoop van een perceel grond, is het raadzaam te informeren bij het stadsbestuur of er op dit perceel wel mag gebouwd worden en onder welke voorwaarden. 
Er kan dan vooraf worden nagegaan welke de geldende voorschriften zijn en welke plannen op dit perceel van kracht zijn.