Informatie en aanvragen van tewerkstellingsmaatregelen

Klanten kunnen in aanmerking komen voor een bepaalde tewerkstellingsmaatregel. Dit zijn loonkostverlagende maatregelen: voordelen en premies met als doel de tewerkstelling te bevorderen. Naargelang de tewerkstellingsmaatregel (WEP+, SINE, ACTIVA, Startbanenkaart, ...) zijn er bepaalde criteria vastgelegd. Klanten die voldoen aan deze criteria, kunnen in de Werkwinkel terecht voor de aanvraag.

www.werk.be maakt je wegwijs in deze tewerkstellings-maatregelen. Er kan gezocht worden vanuit het standpunt van een werkgever, of vanuit het standpunt van een werknemer of werkzoekende.

  • Werkgevers: voor welke voordelen en premies komt een onderneming in aanmerking?
  • Werknemers of werkzoekenden: op welke voordelen en premies heeft een werknemer /werkzoekende recht?
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

SIS-kaart of identiteitskaart