Huurwaarborg - Tussenkomst door OCMW

Bij het aangaan van een nieuw huurcontract voor een woning of flat, kan het OCMW tussenkomen bij de betaling van de huurwaarborg. Het OCMW stort hierbij het bedrag op een geblokkeerde rekening op naam van het OCMW, de huurder en de verhuurder. Het volledige bedrag moet door de klant in schijven terugbetaald worden aan het OCMW.

Intake en gesprekken

De cliënt komt naar de sociale dienst bij het onthaal, hij/zij wordt een maatschappelijk werker toegewezen.Via de intake en verdere gesprekken wordt een sociaal-financieel onderzoek gevoerd. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing

Mededeling beslissing

De cliënt ontvangt een beslissing bij toekenning of weigering

Begeleiding

De cliënt wordt begeleid opdat de sociaal-financiële situatie van betrokken kan verbeteren. De verdere begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang zijn totale probleemsituatie.
 

Voorwaarden

Voor personen met beperkte financiële inkomsten. Er wordt altijd een sociaal en financieel onderzoek gedaan door een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Kosten

Deze steunverlening is gratis, maar de borg moet wel volledig terugbetaald worden aan het OCMW.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden
  • Het nieuwe huurcontract: nog niet ondertekend.