Gratis energiescan voor kansengroepen

De distributienetbeheerders voor elektriciteit (Eandis en Infrax) hebben een aantal sociale openbare dienstverplichtingen bij gezinnen uit kansengroepen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers.

Voorwaarden

Wie heeft recht op een gratis energiescan?

Gezinnen

 • die een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas hebben
 • die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
 • die een woning huren bij een ocmw of lokaal bestuur
 • die een woning huren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. € 450 (€ 500 voor wie woont in Kortrijk)
 • voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie
 • die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE):
 • beschermde afnemers: bewoners met een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas
 • bewoners met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • bewoners met een bescheiden inkomen
 • bewoners met een schuldenregeling
 • bewoners onder budgetbegeleiding door OCMW of CAW
Extra informatie

Basisscan

Een energiescan bevat een eenvoudige maar grondige doorlichting van de energiesituatie van de woning en van de energiefactuur tijdens een bezoek. Je krijgt energietips, de beste energieleverancier wordt gezocht met behulp van de V-test en er wordt een pakket van energiebesparende maatregelen geïnstalleerd: bv. spaarlampen, spaardouchekop, timer op elektrische boiler, buisisolatie, verdeelstekker met schakelaar, radiatorfolie, ....  Als resultaat van deze energiescan krijg je een verslag met de energiebesparende tips en bijkomende suggesties om nog meer energie te besparen. Dankzij deze kleine aanpassingen en maatregelen spaar je heel wat uit op jouw energiefactuur!

Opvolgscan

Wanneer je wat extra hulp nodig hebt bij de overstap van energieleverancier, bij het gebruik van je woning of wanneer de energiefactuur duidt op een hoog verbruik, volgt er een opvolgscan. De energiesnoeiers voeren deze opvolgscan enkel uit indien er een basisscan werd gedaan en indien je die behoort tot één van de prioritaire doelgroepen.
Deze opvolgscan type 1 bevat een herhaling van de basisenergiescan, concrete tips, het opsporen van de oorzaak van je hoge energiefactuur en van energieverslindende elektrische apparaten. Bovendien helpen we je ook bij je overstap naar een andere energieleverancier, als dat zinvol is en installeren de energiesnoeiers een extra pakket kleine maatregelen.