Globaal Medisch Dossier

Amper de helft van de Vlamingen heeft een globaal medisch dossier, GMD genaamd bij zijn huisarts. Dat is toch wel opmerkelijk als je weet dat meer dan 8 op 10 mensen zegt een vaste huisarts te hebben. Hierdoor krijgen heel wat mensen niet altijd de zorgkwaliteit die ze verdienen.

Een GMD, wat is dat ? 

Sinds een vijftal jaar kunnen patiënten een jaarlijkse overeenkomst voor een Globaal Medisch Dossier afsluiten bij hun huisarts. Deze overeenkomst bindt de huisarts om het dossier van zijn patiënt zorgvuldig bij te houden. Het zet de huisarts aan om er over te waken dat zijn patiënt de beste zorgen krijgt. Het afsluiten van dit GMD is gratis voor de patiënt. Meer nog hij doet er financieel voordeel bij. Momenteel betaalt u hiervoor een honorarium van 22,36 Euro dat volledig wordt terugbetaald door het RIZIV. U krijgt bovendien 30% meer terugbetaald bij elke consultatie of bij elk huisbezoek.  

Met een GMD meer kans op complete zorg 

Als patiënten een GMD afsluiten bij hun huisarts versterkt dat de vertrouwensrelatie en daardoor de kans op complete zorg. De huisarts weet dan zeker wie zijn patiënt is en krijgt meer mogelijkheden om uw dossier te beheren. Hij heeft de plicht en het recht als dossierhouder om alle medische gegevens over u bij te houden en er over te waken dat u steeds en overal de beste zorg krijgt. Omdat de huisarts meer inzicht heeft in uw ziektegeschiedenis kan hij u ook beter verzorgen en verwijzen naar de juiste specialist of het juiste ziekenhuis. Zeker bij mensen met een chronische ziekte zoals bv diabetes,long- of hartziekten is dit van het grootste belang. Maar ook al bezoekt u maar occasioneel uw huisarts, dan nog is een GMD de beste garantie op kwaliteitszorg wanneer u die zou nodig hebben.  

Met een GMD meer kans op betere preventie 

Uit rapporten van de mutualiteiten blijkt overduidelijk dat patiënten met een GMD ook voor preventieve zorg beter af zijn. Zo krijgen de mensen uit bepaalde doelgroepen meer griepvaccinatie en borstkankeropsporing aangeboden dan deze die geen GMD hebben. Omdat de huisarts weet wie zijn patiënten zijn kan hij beter nazien wie voor welk preventief onderzoek in aanmerking komt. Als u graag uw gezondheid wil beschermen, is het afsluiten van een GMD een goede maatregel. 

Een globaal medisch dossier bij je huisarts, een garantie op complete zorg en preventie 

Hoewel het logisch lijkt dat een vaste vertrouwensrelatie met uw huisarts door een GMD u meer kans biedt op betere zorg en preventie, hebben nog steeds veel Vlamingen geen GMD afgesloten. Het feit dat veel mensen het Globaal Medisch dossier niet kennen en de ingewikkelde regelgeving spelen daar zeker een rol in. Maar als u toch de beste zorgen wil voor de beste prijs, vraag er dan naar bij uw volgende huisartsbezoek.