Een verhoogde premie voor dakisolatie in private huurwoningen

Sinds 2020 is dakisolatie in alle Vlaamse huurwoningen verplicht. 

De verhoogde premie voor dakisolatie in private huurwoningen

Voor huurwoningen op de private huurmarkt, bewoond door kwetsbare huurders, zorgt de Vlaamse overheid nu samen met Fluvius voor een extra hoge premie van € 20 per m² geplaatste dakisolatie (in plaats van maximaal € 4). De Rd-waarde moet minimum 4,5 m²K/W. Goed om weten is dat ook de zoldervloer mag geïsoleerd worden indien de zolder enkel als bergruimte wordt gebruikt. Het doel is immers om de warmte te behouden in de onderliggende ruimtes.

Vanaf 2020 is het ontbreken van dakisolatie op zich al voldoende om de woning ongeschikt te laten verklaren. U kan de woning dan niet langer verhuren.

Alle huurwoningen komen in aanmerking, behalve die van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Begeleiding door projectpromotoren

Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan of u doet zelf een voorstel. Achteraf vraagt hij de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen.

Een voorbeeld:

Een te isoleren dak van 100 m², factuur dakisolatie van € 3.100 incl. BTW (€31/m²)
Premie sociale dakisolatie prioritaire groep of budgetmeter: € 2.300 via de netbeheerder, € 23 per m² + € 240 (30 % belastingvermindering op de restfactuur van € 800) = € 2.540 of 82 % van de kosten. De verhuurder betaalt dus slechts € 560 voor dakisolatie van hoge kwaliteit, zonder rompslomp. Bovendien hoeft hij zelf geen aannemer te zoeken.
Andere woningen:
€ 600 premie van de netbeheerder (€ 6 per m²) en € 930 via de belastingvermindering (30 % van € 3100) = € 1.530 of 49 % van de kosten. De verhuurder betaalt € 1.570 en moet alles zelf regelen.

Voorwaarden

U verhuurt een woning aan een kwetsbare huurder, zijnde een huurder:

  • die een huur betaalt onder de 500 euro (Kortrijk) of 450 euro (overige gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen). Vanaf januari 2014.
  • met een laag inkomen (verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds of OMNIO)
  • met statuut beschermde afnemer en recht op sociale maximumprijs
  • met een actieve budgetmeter
  • die in begeleiding is bij het OCMW (LAC, betalingsproblemen, schuldbemiddeling,...)
  • die een woning huurt bij een sociaal verhuurkantoor, OCMW of gemeente

Kosten

De projectpromotor rekent een werkingskost aan. Deze bedraagt

  • €250 indien het te isoleren dakoppervlak groter is dan 35m²
  • 150€ indien het te isoleren dakoppervlak <35m².