Beroepsverandering

Het is van belang elke beroepsverandering zo vlug mogelijk bij de dienst Burgerzaken aan te geven, om latere opzoekingen mogelijk te maken, bvb. voor pensioenen. Leg hiervoor uw identiteitskaart voor. Beroepsverandering dient nog steeds te worden aangegeven alhoewel het beroep niet meer op de Europese identiteitskaart wordt vermeld.

Kosten

gratis

Stap 1:

Aangifte
Dienst: Kanaal:
Email