Beroepsopleidingen

Doel van een beroepsopleiding: een nieuw beroep aanleren of extra competenties verwerven over een reeds gekend beroep om op die manier de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Er kunnen zowel opleidingen in de secundaire, tertiaire of sociale sector gevolgd worden. De klant kan zich informeren en inschrijven voor een opleiding bij de consulent.

Voorwaarden

Voor Werkzoekenden en Werknemers. Voor sommige opleidingen moet voldaan worden aan bepaalde toelatingsvoorwaarden en/of moet een testprocedure doorlopen worden.

Kosten

Werkzoekenden kunnen gratis een opleiding volgen. Werknemers dienen inschrijvingsgeld te betalen (eventueel kan er gebruik gemaakt worden van opleidingscheques) Bepaalde werknemers kunnen wel premies verkrijgen als ze een opleiding gevolgd hebben (meer info te verkrijgen bij consulent VDAB)

Wat moet je meenemen?

SIS-kaart of identiteitskaart