Arbeidskaart en arbeidsvergunning voor Niet-Europeanen

Voor wie

Niet-Europeaan die in België wilt komen werken.

Wat?

Arbeidskaart én vergunning

Wil je minder dan 90 dagen in België werken of als grensarbeider of au-pair aan de slag gaan? Dan heb je een arbeidskaart (voor de werknemer) én een arbeidsvergunning (voor de werkgever) nodig. De werkgever moet de aanvragen indienen bij het Vlaams Gewest. Bekijk hier meer informatie over de voorwaarden, vrijstellingen en verlengingen

Gecombineerde vergunning ('single permit')

Wil je meer dan 90 dagen werken in België? Sinds 1 januari 2019 heb je een gecombineerde vergunning ('single permit') nodig. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf bevat. De werkgever moet de single permit aanvragen bij het Vlaams Gewest. Bekijk hier meer informatie over de voorwaarden, de vrijstellingen en de verlenging Ook de verlenging van de gecombineerde vergunning, moet door de werkgever bij het Vlaams Gewest gebeuren ten minste 2 maanden voor het vervallen van de gecombineerde vergunning.

Arbeidskaart C werd afgeschaft sinds 01/01/2019:

Je kan geen arbeidskaart C meer aanvragen. Je mag werken op grond van je tijdelijke verblijfstitel. De toelating tot arbeid vloeit automatisch voort uit je verblijfsstatuut. Zodra je je verblijfsvergunning vernieuwt, zal de nieuwe vergunning een vermelding “arbeidsmarkt: onbeperkt” bevatten. Deze vermelding is beschrijvend, het recht op werken volgt rechtstreeks uit het KB van 2/9/2018.

Arbeidskaarten C die vóór 1 januari 2019 zijn aangevraagd of afgeleverd, blijven geldig tot hun vervaldatum.

Beroepskaart

Wil je als zelfstandige werken in België? Dan heb je geen arbeidskaart maar wel een beroepskaart nodig.