Adreswijziging

Bij verhuis naar een andere gemeente gebeurt de registratie daar.

Aangifte

De aangifte moet gebeuren bij de dienst Burgerzaken binnen de 8 dagen na verhuis door een meerderjarig gezinslid.

Controle door de wijkagent
Aanpassen van de nodige documenten

Na de controle door de wijkagent worden betrokken personen uitgenodigd om hun identiteitskaart (breng ook de pincodes van de identiteitskaart mee!) te laten aanpassen.

Voorwaarden

Betrokkene(n) moeten er reeds wonen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart