Adoptie

Adoptie is de juridische band die ontstaat van vader- of moederschap door de adoptie van een persoon door een andere persoon. Bij gewone adoptie blijft de juridische band tussen de oorspronkelijke ouders van de geadopteerde en de geadopteerde bestaan. Bij volle adoptie verdwijnt de juridische band volledig.

Overschrijving vonnis

De tussenkomst van de dienst Burgerzaken beperkt zich bij een adoptie tot de overschrijving van het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) en de aanpassing van alle akten. De adoptieprocedure zelf loopt via een notaris of de vrederechter. Na de uitspraak door de rechtbank wordt het vonnis aan de Burgerlijke Stand van de woonplaats van het kind gestuurd. Daarna verwittigt de dienst die het vonnis heeft overgeschreven de geboorteplaats van het kind.