Activiteiten op de openbare weg

Activiteiten op de openbare weg zoals stoeten, optochten, wedstrijden, e.d., evenals bepaalde activiteiten op privé-terreinen (bvb. motorcrossen...) moeten worden aangegeven.

Stap 1:

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door een meerderjarige ten minste 1 maand vóór de datum van de activiteit bij de dienst Evenementen.

Dienst: Kanaal:
Email
Ter plaatse
Postadres

Verantwoordelijke dienst