Aanvraag vergunning consumptieterras

Vanaf 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst. 

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 

De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

  • 10,00 euro/m² voor alle terrassen die geplaatst worden tijdens het terrasseizoen gedurende de periode van 1 februari tot en met 15 december;
  • 2,50 euro/m² voor alle terrassen die geplaatst worden tijdens het winterseizoen gedurende de periode van 21 december tot en met 31 januari;
  • 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte benemen van de openbare weg;
  • 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg geplaatste handelsuitstallingen.

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter aangerekend.

De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro.  

Het aanvraagformulier dient nauwgezet te worden ingevuld volgens de instructies erop vermeld en minstens 4 weken op voorhand terugbezorgd te worden aan het stadsbestuur.