Aanvraag drankvergunning

Een drankvergunning is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse: in vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, …) of reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten).

Voor occasionele inrichtingen en tijdelijke evenementen (dit zijn tijdelijke organisaties zoals een fuif, verjaardagsfeest, festival, …) is een drankvergunning niet van toepassing. Wel is er een meldingsplicht aan de burgemeester voor het schenken van sterke dranken op occasionele inrichtingen. In het kader van de openbare veiligheid kan de burgemeester bijkomende modaliteiten opleggen. De meldingsplicht aan de burgemeester gebeurt via het evenementenformulier 

  • Gegiste dranken zijn bv. bieren, wijnen, e.d. , deze hebben minder dan 22° alcohol.
  • Sterke dranken zijn bv. cognac, whisky, alcoholpops, breezers, e.d. , deze hebben meer dan 22° alcohol.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig. 
Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning nodig.

De aanvraag dient tenminste 1 maand voor de opening ingediend.

Voorwaarden

De gemeente controleert het horecabedrijf aan de voorwaarden inzake hygiëne en moraliteit. 
Een publiek toegankelijke inrichting dient te beantwoorden aan de voorschriften inzake brandveiligheid. Daarom gebeurt voor de drank- en/of kansspelvergunning een controlebezoek van de brandweer.

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of meegenomen worden (naar een andere locatie). De reden daarvoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijke van de betrokken persoon) en een hygiëneattest (afhankelijk van het pand). 
Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

Kosten

Het aanvraagformulier voor een drankvergunning en voor een kansspelvergunning klasse III is hetzelfde. De aanvraag voor een drankvergunning is gratis. De aanvraag omvat echter een advies van de brandweer, wat niet gratis is. Hiervoor wordt een retributie gevraagd door de Hulpverleningszone Fluvia, Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk.