Aanvraag afschrift en uittreksel uit een geboorteakte

Een afschrift is een fotokopie van de geboorteakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Een uittreksel is een verkorte versie van de geboorteakte.

Voorwaarden
  • Een uittreksel uit een geboorteakte, zonder vermelding van de afstamming, kan door iedereen verkregen worden.
  • Een afschrift en uittreksel met afstamming van de geboorteakte die jonger is dan 100 jaar kan alleen bekomen worden van de eigen geboorteakte en van die van zijn/haar nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...).
  • Een afschrift van een geboorteakte die ouder is dan 100 jaar is wel voor iedereen beschikbaar.
  • Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.