Aanvraag afschrift en uittreksel uit een geboorteakte

Een afschrift is een fotokopie van de geboorteakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Een uittreksel is een verkorte versie van de geboorteakte.

Voorwaarden

  1. Een uittreksel uit een geboorteakte, zonder vermelding van de afstamming, kan door iedereen verkregen worden.
  2. Een afschrift en uittreksel met afstamming van de geboorteakte die jonger is dan 100 jaar kan alleen bekomen worden van de eigen geboorteakte en van die van zijn/haar nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...).
  3. Een afschrift van een geboorteakte die ouder is dan 100 jaar is wel voor iedereen beschikbaar.
  4. Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart

Stap 1:

Aanvraag

Afschriften of uittreksels van de geboorteakten zijn te verkrijgen bij de Burgerlijke Stand van de plaats waar ze zijn opgemaakt, d.w.z. waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
In Menen is dit op het stadhuis van Menen, het gemeentehuis van Lauwe of het Dorpshuis van Rekkem.

Men kan een uittreksel of afschrift afhalen op de dienst zelf. Het kan ook per brief, per fax, per e-mail of via het digitaal formulier aangevraagd worden.

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 270
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven