Aankondigingsborden

web_aankondigingsborden.jpgNiet-commerciële activiteiten kunnen in Groot-Menen enkel aan de hand van eenvormige borden worden aangekondigd.

Op die manier wil het Stadsbestuur vermijden dat het maken van publiciteit op de openbare weg op een te gediversifieerde wijze gebeurt en de visuele vervuiling tegengaan.

De 11 locaties van de aankondigingsborden zijn:

 • Hogeweg: rondpunt aan Koekuitcentrum
 • Ieperstraat: verkeerslichten G. Gezellelaan
 • Bruggestraat: verkeerslichten expresweg
 • Waalvest: parking CC De Steiger
 • Kortrijkstraat: verkeerslichten tunnel
 • Moeskroenstraat: verkeerslichten Palma
 • Wevelgemstraat: t.h.v. de Leieboord
 • Deken Darrasstraat-Boldriesstraat: marktplein
 • Hospitaalstraat: t.h.v. school - sportcentrum
 • Schelpenstraat: vooraan de straat, wijk Paradijs
 • Lauwestraat: t.h.v. het sportcentrum

Kosten

De blanco publiciteitspanelen worden gratis ter beschikking gesteld door de stadsdiensten. Wel wordt een borg van €100 gevraagd.
De aanvrager draagt de kosten van de belettering.

Stap 1:

Aanvraag gebruik aankondigingsborden

Het plaatsen van de publiciteitspanelen op de door het stadsbestuur ter beschikking gestelde aankondigingsborden moet voldoende op voorhand en schriftelijk aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De aanvraag vermeldt:

 • de naam en het adres van de aanvrager
 • de gegevens van de activiteit (naam, datum, plaats...)

Aanvragen worden in overweging genomen zolang de aankondigingsborden niet volledig zijn gevuld.

Dienst: Kanaal:
Email

Stap 2:

Afhalen en beletteren aankondigingsborden

De blanco publiciteitspanelen kunnen afgehaald worden op de dienst Grondgebiedszaken na afspraak.
De aanvrager betaalt een borgsom van € 100 voor de panelen.
De aanvrager draagt de kosten van belettering.

Dienst: Kanaal:
Betaling ter plaatse

Stap 3:

Terugbrengen en aanbrengen panelen

De aanvrager bezorgt de beletterde panelen aan de dienst Grondgebiedszaken en krijgt daarop de borgsom terug. De stadsdiensten brengen de panelen aan, maximum 4 weken voor de manifestatie. Na de manifestatie verwijderen de stadsdiensten de panelen.

Dienst: Kanaal:
Ter plaatse

Zie ook