Aangifte huwelijk

De aangifte van een huwelijk doe je bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats van één van de aanstaande echtgenoten. De partners doen de aangifte samen bij de dienst Burgerlijke Stand. Bij afwezigheid van één van de partners is een gelegaliseerde volmacht nodig (wettigen van de handtekening) waaruit diens toestemming met de aangifte blijkt.

Werkwijze

Stap 1:
Bepaal plaats en datum van het huwelijk
Men kan huwen in de gemeente waar één der aanstaande echtgenoten woont. Als ze in verschillende gemeenten wonen kunnen ze vrij kiezen in welke van de twee ze wensen te huwen. Belgen die in het buitenland wonen kunnen huwen:

  • in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland;
  • in de Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd;
  • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van beiden woont;
  • in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

Stap 2:
Aangifte
De huwelijksdatum kan maximum 1 jaar op voorhand aangevraagd worden. Je moet wel effectief langskomen om een voorlopig dossier te laten opmaken. De aangifte moet wettelijk maximum 6 maanden en minstens 15 dagen voor het huwelijk gebeuren in de gemeente waar het huwelijk zal plaats hebben. Men moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart.

Je kan zelf beslissen of je al dan niet getuigen wenst bij het huwelijk. Er mogen 0 tot 4 getuigen worden aangeduid. Zij moeten de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Een getuige mag familie zijn, maar dit hoeft niet.

Stap 3:
Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk
Het huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Een ander doel, zoals het regelen van fiscale voordelen of de uitwerking van erfenissen, het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan geweigerd worden. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan optreden tegen een schijnhuwelijk. Indien de intenties van de aangevers onduidelijk zijn kan het huwelijk met een termijn van twee maanden uitgesteld worden om onderzoek naar die intenties mogelijk te maken. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie als doel heeft kan geweigerd worden het huwelijk te sluiten.

Stap 4:
De huwelijksceremonie
De huwelijksplechtigheden vinden plaats in het stadhuis van Menen. Bij voorkeur wordt het huwelijk voltrokken op vrijdagnamiddag (retributie 20 euro). Op zaterdagvoormiddag, andere werkdagen en op vrijdagnamiddag (indien je zelf het uur wil bepalen) wordt er een retributie aangerekend van € 100.

Kosten
  • dossierkosten € 20
  • een trouwboekje kost € 20
  • huwelijksceremonie (zie stap 4)
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van beide partners.

Sinds 1 februari 2006 geldt de wet van de vereenvoudiging van de formulieren voor het huwelijk. Indien je in België geboren bent en woont zorgt de gemeente waar je huwt zelf voor alle documenten.
Voor de samenstelling van een huwelijksdossier van personen met een vreemde nationaliteit, wendt men zich best tot de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie.