Aangifte geboorte

De aangifte van de geboorte van een kind doe je bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats. 

De wettige ouders (de moeder en/of de vader) van het kind geven de geboorte aan.
De vader kan het kind aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind reeds voor de geboorte heeft erkend. Het is eveneens mogelijk om het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

De aangifte moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de geboorte door de vader, de moeder of door beiden bij de dienst Burgerlijke Stand. 
De dag van de geboorte zelf wordt echter in die vijftien dagen niet meegeteld. Indien de 15de dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, mag de termijn tot de eerstvolgende werkdag worden verlengd.

De kliniek verwittigt de dienst Burgerlijke Stand. Indien de geboorte thuis plaatsvond of op een andere plaats dan de kliniek of de kraaminrichting moet de persoon, die bij de geboorte aanwezig was, zoals de dokter of de vroedvrouw ook uiterlijk de eerste werkdag na de bevalling de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorte op de hoogte brengen.
Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst Burgerlijke Stand een geboorteakte op.

Kosten

€ 15

Wat moet je meenemen?
Wat moet je meebrengen?
  • de identiteitskaart van de aangevers (vader en moeder);
  • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
  • het huwelijksboekje indien je gehuwd bent.
Extra informatie
Bij aangifte krijg je volgende formulieren mee:
  • een attest voor aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of in de compensatiekas waarbij men aangesloten is); dit attest is zeer belangrijk daar er slechts één keer een exemplaar van kan bekomen worden en bij verlies de uitbetaling van de kinderbijslag in het gedrang komt;
  • een attest voor inschrijving bij het ziekenfonds;
  • een attest om het kind te laten inenten tegen kinderverlamming (poliomyelitis) vóór de leeftijd van 18 maanden;
  • vijf uittreksels die men willekeurig kan gebruiken.