Andere reglementen/verordeningen

Naast belastings- en retributiereglementen en subsidie- en toelagereglementen heeft het stadsbestuur ook andere reglementen en verordeningen.

Hier vind je een overzicht: 

Aangenomen na 01.01.2014:

Verlenging gemeentelijke huisvestingspremies a) gemeentelijke premie voor gevelrenovatiewerken van handelspanden - goedkeuring GR van 26 november - gepubliceerd op 5 december
Verlenging gemeentelijke huisvestingspremies b) gemeentelijke premie bij aankoop van een aanpalende woning of 2 aaneenpalende woningen waarbij 2 woningen tot 1 geheel worden gemaakt - goedkeuring GR van 26 november - gepubliceerd op 5 december
Verlenging gemeentelijke huisvestingspremies c) gemeentelijke slooppremie voor een natuurlijke persoon - goedkeuring GR van 26 november - gepubliceerd op 5 december
Verlenging gemeentelijke huisvestingspremies d) gemeentelijke aanpassingspremie - goedkeuring GR van 26 november - gepubliceerd op 5 december
Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden - goedkeuring CBS van 12 november - gepubliceerd op 5 december
Aanvullend verkeersreglement Ropswalle Menen - vaststelling GR van 22 oktober - gepubliceerd op 5 december
Aanvullend verkeersreglement Industrielaan Menen - vaststelling GR van 22 oktober - gepubliceerd op 5 december
Academie voor Muziek & Woord (SAMW) Academiereglement   GR van 22 oktober - gepubliceerd op 16 november
Academie voor Beeld & Audiovisuele kunst (SABK) Academiereglement  GR van 22 oktober - gepubliceerd op 16 november
GBS LAUWE - De Wonderwijzer Schoolreglement   GR van 22 oktober - gepubliceerd op 16 november
GBS REKKEM - Barthel Schoolreglement   GR van 22 oktober - gepubliceerd op 16 november
Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden  CBS van 22 maart 2018 - gepubliceerd op 22 oktober 2018
Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen. Actualisatie GR van 28 mei 2018 - gepubliceerd op 1 oktober 2018
Reglement van de bibliotheekgebruiker - goedkeuring wijzigingen GR van 25 juni 2018 - gepubliceerd op 25 juli 2018
Algemene politieverordening (APV). Diverse wijzigingen | Aangepast APV GR van 25 juni 2018 - gepubliceerd op 28 juni 2018
Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen  GR van 28 mei 2018 - gepubliceerd op 11 juni 2018
Aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de wekelijkse markt op de Plaats te Rekkem GR van 28 mei 2018 - gepubliceerd op 11 juni 2018
SAMW + SABK: aanpassing vergoeding juryleden examencommissie  GR van 26 maart 2018 - gepubliceerd op 6 juni 2018
Aanvullend verkeersreglement inzake het aanleggen van een zebrapad in de Moeskroenstraat te Rekkem
CBS van 23 april 2018 - gepubliceerd op 7 mei 2018
Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden
CBS van 23 april 2018 - gepubliceerd op 7 mei 2018
Aanvragen Voorbehouden Parkeerplaats Mindervaliden  CBS van 12 maart 2018 - gepubliceerd op 20 maart 2018
Aanvullend verkeersreglement inzake snelheidsbeperking in de Menenstraat, Waterstraat en Priester Coulonstraat GR van 29 januari 2018 - gepubliceerd op 1 maart 2018
Aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van het inrichten van een fietsstraat in de Sluizenkaai in Menen GR van 29 januari 2018 - gepubliceerd op 1 maart 2018
Algemene politieverordening (APV) - Wijziging reglement tabakswinkels
GR van 18 december 2017 - gepubliceerd op 21 december 2017 
Algemene politieverordening (APV). Wijziging reglement nachtwinkes en private bureaus voor telecommunicatie
GR van 18 december 2017 - gepubliceerd op 21 december 2017 
Algemene politieverordening (APV). Wijziging bepalingen inzake vuurwerk
GR van 18 december 2017 - gepubliceerd op 21 december 2017 
Parkeerbeheer Menen A/ Aanvullend verkeersreglement inzakee parkeren. Hervaststelling.
GR van 27 november 2017 - gepubliceerd op 18 december 2017 
Aanvullend verkeersreglement inzake de Murissonstraat te Rekkem  GR van 25 september 2017 - gepubliceerd op 11 oktober 2017 
Aanvullend verkeersreglement inzake de snelheidsbeperking tot 50 km/u in de Preshoekstraat te Menen-Lauwe  GR van 25 september 2017 - gepubliceerd op 11 oktober 2017
Goedkeuring van het reglement op inname van het openbaar domein en tot het aanbrengen van signalisatie GR van 29 mei 2017 - gepubliceerd op 23 juni 2017
Goedkeuring van de nieuwe code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen GR van 29 mei 2017 - gepubliceerd op 23 juni 2017
Aanvullend verkeersreglement inzake de Triloystraat te Rekkem GR van 24 april 2017 - gepubliceerd op 29 juni 2017
Ter beschiiking stellen van logistiek materiaal. Gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal GR van 30 januari 2017 - gepubliceerd op 7 februari 2017  
GBS: schoolreglementen, informatiebrochure en schoolgids GR van 26 september 2016 - gepubliceerd op 27 januari 2017
Aanvullend verkeerseglement naar aanleiding van het invoeren van een zone 50 in de Basse Censestraat, Diefhondstraat, Noordstraat en de Watertorenstraat te Menen  GR van 19 december 2016 - gepubliceerd op 5 januari 2017
Aanvullend verkeersreglement inzake de Kortrijkstraat - N8 te Menen. Invoeren parkeerverbod  GR van 19 december 2016 - gepubliceerd op 5 januari 2017
Deelnamereglement verkiezing prins(es) carnaval Stad Menen  GR van 19 december 2016 - gepubliceerd op 30 december 2016
Parkeerbeheer Menen | Aanvullend verkeersreglement inzake parkeren. Hervaststelling  
GR van 26 september 2016 - gepubliceerd op 30 september 2016

Parkeerbeheer Menen - Herziening - Aanvullend verkeersreglement inzake parkeren
GR 30 mei 2016 - gepubliceerd op 4 juli 2016

Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden 
CBS van 30 mei 2016 - bekendgemaakt op 9 juni 2016

Aanvullend verkeersreglement inzake de Krommebeekstraat te Menen 
GR 21 maart 2016 - gepubliceerd op 4 april 2016

Aanvullend verkeersreglement inzake de N32 te Menen 
GR 21 maart 2016 - gepubliceerd op 4 april 2016

Deontologische code gemeenteraadsleden
GR 21 maart 2016 - gepubliceerd op 25 maart 2016

Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden
CBS 15 februari 2016 - gepubliceerd op 26 februari 2016

Aanvullend verkeersreglement Lageweg Menen - Wijziging parkeerreglementering
GR 30 november 2015 - gepubliceerd op 8 februari 2016

Aanvullend verkeersreglement Kortrijkstraat - N8 Menen
GR 30 november 2015 - gepubliceerd op 8 februari 2016

Aanvullend verkeersreglement Brun Cornet Rekkem
GR 30 november 2015 - gepubliceerd op 8 februari 2016

Gemeentelijke Basisschool - Arbeidsreglement 
GR 26 oktober 2015 - gepubliceerd op 12 januari 2016

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen
CBS 23 november 2015 - gepubliceerd op 2 december 2015

Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden
CBS 23 november 2015 - gepubliceerd op 2 december 2015

Gebruikersreglement accommodatie Menen (Beslissing) - Gebruikersreglement accommodatie Menen (Reglement)
GR 28 september 2015 - gepubliceerd op 16 oktober 2015

Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel
GR 29 juni 2015 - gepubliceerd op 14.09.2015

Vaststelling deontologische code gemeentepersoneel
GR 29 juni 2015 - gepubliceerd op 14.09.2015

Wijziging arbeidsreglement gemeentepersoneel
GR 29 juni 2015 - gepubliceerd op 14.09.2015

Aanvullend verkeersreglement Opstal Lauwe
GR 31 augustus 2015 - gepubliceerd op 14.09.2015

Aanvullend verkeersreglement Lauweplaats
GR 31 augustus 2015 - gepubliceerd op 09.09.2015

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen
CBS 31 juli 2015 - gepubliceerd op 06.08.2015

Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden
CBS 31 juli 2015 - gepubliceerd op 06.08.2015

Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden 
CBS 29 juni 2015 - gepubliceerd op 09.07.2015

Wijzigingen Algemene Politieverordening (APV) 
GR 29 juni 2015 - gepubliceerd op 09.07.2015

Aanvullend verkeersreglement | Grote Molenstraat
GR 26 mei 2015 - gepubliceerd op 03.06.2015

Aanvullend verkeersreglement | Vlamingenstraat
GR 26 mei 2015 - gepubliceerd op 03.06.2015

Tijdelijk verkeersreglement eenrichtingsverkeer Parkstraat
CBS 16 maart 2015 - gepubliceerd op 01.06.2015

Aanvragen voorbehouden parkeerplaats mindervaliden
CBS 4 mei 2015 - gepubliceerd op 18.05.2015

Gebruiksreglement op het ter beschikking stellen en ontlenen van logistiek materiaal
GR 27 april 2015 - gepubliceerd op 06.05.2015

Statuten en huishoudelijk reglement van de Wereldraad/stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
GR 30 maart 2015 - gepubliceerd op 21.04.2015

Aanvullend verkeersreglement inzake de Ringlaan N338
GR 30 maart 2015 - gepubliceerd op 08.04.2015

Aanvullend verkeersreglement tonnage vrachtverkeer
GR 24 februari 2014 - gepubliceerd op 16.03.2015

Aanvullend verkeersreglement inzake de Wervikstraat
GR 23 februari 2015 - gepubliceerd op 03.03.2015

Statuten bibliotheekraad
GR 24 februari 2014 - gepubliceerd op 23.12.2014

Huishoudelijk reglement bibliotheekraad
GR 24 februari 2014 - gepubliceerd op 23.12.2014

Reglement voor de bibliotheekgebruiker
GR 15 december 2014 - gepubliceerd op 23.12.2014

Wijzigingen Algemene Politieverordening (APV)
GR 15 december 2014 - gepubliceerd op 19.12.2014

Opheffing Veemarktreglement (APV)
GR 15 december 2014 - gepubliceerd op 19.12.2014

Reglement parkeerplaatsen voor mindervaliden
GR november 2014 - gepubliceerd op 01.12.2014

Aanvullend verkeersreglement Ropswalle
GR november 2014 - gepubliceerd op 01.12.2014

Reglement voor het toekennen van eretitels aan gewezen gemeenteraadsleden en schepenen
GR april 2014 - gepubliceerd op 25.11.2014

Aanvullend verkeersreglement inzake parkeren
GR oktober 2014 - gepubliceerd op 04.11.2014


 

Aangenomen vóór 01.01.2014: