Oude Leielaan

Omgeving AZ Delta krijgt facelift

Het stadsbestuur Menen werkte, in samenwerking met AZ Delta, een toekomstgericht ontwerp uit voor de riolering én een toegankelijke inrichting van het publiek domein in de omgeving van het ziekenhuis AZ Delta, meer bepaald in de Oude Leielaan en Blekerijvesting in Menen. 

De omgevingswerken in de Oude Leielaan en Blekerijvesting verlopen nog steeds voldoende vlot  om de vooropgestelde einddatum van de werken te behouden. 

Om u verder op de hoogte te houden van de huidige timing: 

De aannemer gaat vanaf donderdag 23/06/2022 het kruispunt t.h.v. Blekerijvesting aanleggen in beton: dit betekent dat er geen doorgang mogelijks is voor gemotoriseerd verkeer van donderdag 23/06 t.e.m. vrijdag 01/07/2022 (over de volledige periode). Ook de parkeersite Bauduin is hierdoor ook tijdelijk onderbroken. 

Op maandag 04/07/2022 wordt de asfalt toplaag gegoten vanaf het kruispunt met de Warande t.e.m. de Blekerijvesting dit betekent dat er geen doorgang mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer op maandag 04/07/2022. De weg is opnieuw toegankelijk vanaf dinsdag 05/07/2022. 

Op dinsdag 05/07/2022 wordt de toplaag gegoten tussen de rotonde Waalvest en het kruispunt t.h.v. de Blekerijvesting, dit betekent dat er geen doorgang mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 05/07/2022. De weg is opnieuw toegankelijk vanaf woensdag 06/07/2022. 

Oude Leielaan
AZ Delta krijgt facelift

Het stadsbestuur organiseerde op woensdag 1 december een eerste infomoment voor alle betrokken omwonenden. Hierbij werden alle praktische zaken rond de uitvoering van de werken toegelicht, met ook de langverwachte fasering en timing van de werken: er wordt gewerkt volgens een strak tijdsschema in een zestal fasen en dit van halverwege januari tot en met het bouwverlof halverwege juli 2022. 

De werken zullen tijdelijk hinder met zich meebrengen voor zowel bezoekers als omwonenden, een situatie waarvoor we éénieders begrip vragen. Hierna verduidelijken we het geplande verloop van deze ingrijpende werken, die de aanblik van de site grondig zullen opwaarderen.

Hoofdingang AZ Delta tijdelijk in Rijselstraat

Een eerste fase start dus halverwege januari 2022 en dit op het plein gelegen aan de huidige publieke hoofdingang van het ziekenhuis. Hier wordt gestart met het plaatsen van de nieuwe riolering en het aanleggen van een tijdelijke toegangsweg, die uitsluitend door de spoeddiensten gebruikt kan worden, om doorheen de volledige werken ten allen tijde toegankelijk te blijven in geval van noodsituaties. Belangrijk: de publieke hoofdingang van het ziekenhuis verhuist vanaf de start van de werken naar de Rijselstraat (rechtover huisnr. 80).

Vervolgens wordt in februari 2022 gestart met fase 2: plaatsen van riolering in de rijweg van de Oude Leielaan waarbij alle verkeer zal worden omgeleid via de Sluizenkaai in beide richtingen. Het eenrichtingsverkeer wordt er tijdelijk opgeheven gedurende de werken om een vlottere doorstroming te garanderen.

Fase 3 begint in maart 2022. Dan wordt de Blekerijvesting onder handen genomen waarbij ook de palen verdwijnen die midden in het voetpad zitten. Daardoor zal de parkeersite Bauduin even niet gebruikt kunnen worden. In deze fase wordt ook het wegdek van voorgaande fasen geasfalteerd in een onderlaag zodat deze in gebruik kan worden genomen voor plaatselijk verkeer. 

Prachtig heraangelegde omgeving tegen zomer 2022

Fase 4 start men medio mei 2022 in de Oude Leielaan richting Warande om dan vervolgens in fase 5 het kruispunt met de Warande te onderbreken vanaf eind mei 2022. Parallel wordt de laatste fase, namelijk de afwerking van de groenzones en alle voorgaande fasen gestart in de loop van mei 2022 om de grootste werken af te hebben tegen het bouwverlof halverwege juli 2022.

Deze scherpe planning houdt geen rekening met eventueel weerverlet of andere onverwachte omstandigheden. De Stad Menen en AZ Delta investeren samen 1,5 miljoen euro in de heraanleg van deze omgeving.

De werken kort samengevat

Heraanleg omgeving AZ Delta (Oude Leielaan en Blekerijvesting)

  • Start werken: januari 2022
  • Tijdens werken hoofdingang AZ Delta tijdelijk via Rijselstraat
  • Einde werken: zomer 2022
  • Totale kostprijs: 1,5 miljoen euro