Openbare onderzoeken, bekendmakingen en reglementen

Reglementen en verordeningen

Onder de rubriek reglementen en verordeningen maken we een onderscheid tussen:

  • Belastingen en retributiereglementen
  • Subsidie- en toelagereglementen
  • Andere reglementen/verordeningen

Onder de rubriek 'Bekendmakingen stedelijke reglementen' vind je een steeds een overzicht van de recentste bekendmakingen van reglementen en verordeningen. Daar vind je ook de tijdelijke reglementen.

WAT IS HET ONDERSCHEID TUSSEN EEN ‘REGLEMENT’ EN EEN ‘VERORDENING’?

Een reglement is een geheel van bepalingen of voorschriften die bepaalde personen, bijvoorbeeld de leden van een organisatie, in acht moeten nemen. 
Voorbeeld: het huishoudelijk reglement van een adviesraad, dat geldt voor de leden van die raad.

Een verordening is een door een overheid vastgesteld algemeen bindend voorschrift of geheel van bepalingen. 
Voorbeeld: de stedenbouwkundige verordening van de stad Menen, die geldt voor het ganse grondgebied van de stad.