Leerplicht

Waarom is er leerplicht?

De leerplicht is er om het leerrecht van alle kinderen en jongeren te garanderen. Elk kind heeft recht op onderwijs en om dit ook in de praktijk waar te maken, werd de leerplicht ingevoerd.

De toekomst van alle kinderen en jongeren begint namelijk op school. Het onderwijs streeft vele doelstellingen na, vanuit de fundamentele opdracht om alle jonge mensen de kans te geven hun eigen persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontwikkelen, op basis van een brede vorming.

In België geldt de leerplicht van 6 tot 18 jaar of tot op het moment dat een leerling zijn of haar diploma van het secundair onderwijs behaalt. Tot 15-16 jaar is er een voltijdse leerplicht, vanaf dan kan men ook deeltijds onderwijs volgen. Alle leerplichtige leerlingen moeten naar school gaan. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid: zij moeten er voor zorgen dat hun kind voldoet aan de leerplicht.

Leerplicht betekent echter geen schoolplicht. De mogelijkheid is voorzien om huisonderwijs of privé-onderwijs te volgen, wat ook collectief huisonderwijs wordt genoemd.

Indien een kind huisonderwijs (individueel of collectief) volgt, moeten de ouders hiervoor een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs & Vorming. Op die manier is het kind in orde met de leerplicht.

Voor de kinderen die wel onderwijs op school volgen, is het belangrijk om vanaf de eerste schooldag regelmatig naar school te gaan! Kinderen en jongeren die spijbelen hebben minder kans op een succesvolle schoolloopbaan met een diploma aan het einde van de rit.

Waarom is het belangrijk om vanaf de eerste schooldag naar school te gaan?

Voor kinderen en jongeren is het toffer om vanaf de eerste schooldag te weten wie hun leerkrachten en klasgenoten zijn, mee te zijn met de leerstof, te weten welke regels er op school en in de klas gelden,...

Ook voor de school is het aangenamer om al van het begin van het schooljaar te weten wie er wel of niet is. Klasgroepen moeten niet voortdurend herschikt worden, leerkrachten leren meteen al hun leerlingen kennen en kunnen samen met hen afspraken maken, een planning opstellen enzovoort.

Waarom is het belangrijk om regelmatig naar school te gaan?

Ook tijdens het schooljaar is het voor leerlingen belangrijk om zo weinig mogelijk lessen te missen. Op die manier hebben ze het immers makkelijker om bij te blijven, is er meer tijd om moeilijke lesdelen in te oefenen, kunnen ze zich beter voorbereiden op toetsen en examens, ...

Als leerlingen regelmatig naar school komen kunnen leerkrachten hen beter opvolgen, krijgen ze een beter zicht op hun mogelijkheden en grenzen, kunnen zij makkelijker een persoonlijke band met hen opbouwen enzovoort.

Steeds meer leerlingen hebben recht op een schooltoelage. Maar kinderen en jongeren die twee schooljaren op rij hardnekkig spijbelen kunnen hun schooltoelagen sinds kort ook verliezen. Deze maatregel is bedoeld om spijbelen tegen te gaan en het regelmatig naar school gaan te stimuleren.