Nieuws - meest recent

"Het Vlaams Steunpunt Milieu en Gezondheid gaat in samenwerking met onze technische werkgroep in Menen en de Medisch Milieukundige van het Logo een humaan biomonitoringsonderzoek uitwerken voor Menen. We kregen het bericht van de Vlaamse overheid dat we samen met hen de voorbereidingen daartoe begin december starten," zegt schepen van Leefmilieu Berenice Bogaert.

Na een nominatie op de prestigieuze Europese Mies van der Rohe Architectuurprijs en 2 nominaties op de jongste Prijs van de Bouwheer gooide ons gerenoveerde stadhuis nu ook hoge ogen op de Belgische prijs voor architectuur. Het won er de ‘Renovatieprijs'.

"De Prijs Bouwheer wordt ingericht door de Vlaamse Bouwmeester, op initiatief van Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Tijdens een evenement in de Brusselse Brigitinnekapel werden de laureaten in vier categorieën (‘Nieuwbouw', ‘Hergebruik & herbestemming', ‘Publieke ruimte' en ‘Kunst in opdracht') bekend gemaakt en werd de prijs voor het beste geïntegreerde project uitgereikt. Met ons gerenoveerde stadhuis sleepte de stad Menen 2 nominaties in de wacht," zegt een fiere burgemeester Gilbert Bossuyt.

Na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarin de basis is vastgelegd voor de verdere uitwerking van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vonden we het belangrijk om voor Rekkem prioritair werk te maken van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rekkem Centrum. Dit RUP werd goedgekeurd door de bestendige deputatie en de Vlaamse regering (op 7 september) en trad in werking op 21 september 2009.

"De kaarten zijn geschud. Het nieuwe verkeersplan voor het centrum van de stad Menen werd proefgedraaid en werd grondig geëvalueerd. Tijdens die evaluatieronde werd duidelijk dat het hoofddoel vooropgesteld door het verkeersstudiebureau - meer bepaald doorgaand verkeer uit het centrum bannen - met het nieuwe verkeersplan niet volledig kon gerealiseerd worden. Een aangepast circulatieplan wordt door de gemeenteraad eind augustus goedgekeurd en wordt vanaf 7 september ingevoerd," weet schepen van Mobiliteit Martine Fournier.

Onze ereburger van de stad Menen Jozef Deleu won, samen met de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers, de Prijs voor de Vlaams-Nederlandse Culturele samenwerking. Beiden kregen die prijs van de Vlaamse minister van Cultuur voor hun verdiensten als culturele bruggenbouwers tussen Nederland en Vlaanderen.

"De kogel is door de kerk: de Vlaamse overheid en de provincie hebben ons voorstel tot intergemeentelijke samenwerking rond huisvesting met Wervik en Mesen goedgekeurd. Nu kunnen we met 3 gemeenten in gesubsidieerd verband onder de noemer ‘Kwalitatief wonen in de grensstreek' de handen in elkaar slaan om vanuit dezelfde regiospecifieke eigenschappen ons huisvestingbeleid verder op te krikken," weet burgemeester Gilbert Bossuyt.

"U heeft het misschien al gemerkt: vorige week realiseerden we in Menen een nieuwe fase binnen ons ‘Veilig schoolomgevingsprogramma'. Acht variabele borden ‘zone 30' werden met middelen uit het verkeersveiligheidsfonds aan de scholen in Menen en Lauwe geplaatst. Daar werden deze zones nog door vaste borden afgedwongen," zegt schepen van Mobiliteit Martine Fournier.

"Over het ideaal van een groene stad is iedereen het eens. Wie wil niet tegelijkertijd van de voordelen van het stadsleven genieten en intense voeling hebben met de natuur? Kleurrijke geveltuintjes kunnen ons straatbeeld mee opfleuren. Met het stadsbestuur presenteren we daarom op de Bloemenmarkt van 9 mei onze brochure die dat fleurige accent mee moet ondersteunen," zegt schepen van Leefmilieu Berenice Bogaert.

"Voor de prestigieuze, Europese Mies van der Rohe Architectuurprijs werden dit jaar maar liefst 11 Belgische projecten genomineerd. Het was een hele eer om daartussen ook ons gerenoveerde stadhuis aan te treffen," weet schepen van Patrimonium Rudi Vandamme.