Zwemmen in Oude Leiearm is nog steeds verboden

“We kunnen het niet genoeg benadrukken, maar toch gebeurt het nog te vaak tijdens warme zomerdagen: zwemmen in openbare wateren is verboden. Niet om de mensen het plezier van de verfrissing te ontnemen, wel voor hun eigen veiligheid. Onlangs viel in Kortrijk zelfs een slachtoffer, na een duik in het kanaal”, waarschuwen een bezorgde burgemeester Eddy Lust van Menen en zijn collega Gustave Dassonville uit Halluin die aan Franse zijde met hetzelfde fenomeen kampt.
 
Het Algemeen Politiereglement is nochtans duidelijk: artikel 183 schrijft voor ‘Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen.’

Burgemeester Lust: “Eigenlijk weet iedereen dit maar al te goed, en toch stellen we vast dat bijvoorbeeld langs de oude Leiearm geregeld jongeren zich aan een plons in het water wagen. En dat is niet zonder risico, als je naar de gebeurtenissen in Kortrijk kijkt. Terwijl we een fantastisch alternatief hebben met ons mooie recreatiezwembad ’t bADhUIS net naast de Leie.”
 
De gevaren van plonsen in onbewaakte openbare wateren zijn nochtans niet min. “In hun enthousiasme houden jongeren geen rekening met mogelijke onderstroming of de kans op onderkoeling in iets dieper water. Je kan voor je het weet vastzitten aan bodembegroeiing of andere zaken in het water en zo niet meer tot aan de oever geraken. Sommigen nemen ook te veel risico's onder groepsdruk of onder invloed van alcohol of andere middelen. En ja, zelfs zwemmende honden lopen gevaar in dergelijke wateren”, voegt een waarschuwende schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose er nog aan toe.
 
Ondertussen blijven agenten van de politiezone Grensleie geregeld patrouilleren in die zone en zijn ze ook alert voor andere vormen van overlast in deze buurt. Tegelijk rekent het stadsbestuur op het plichtsbewustzijn van de jongeren én van hun ouders. Ook buurgemeente Halluin informeert zijn inwoners over dit verbod, dat ook aan Franse zijde geldt.