Zwembad bij momenten dicht wegens overvol

“De voorbije zeer warme dagen sloot ons zwembad een aantal keren tijdelijk de deuren wegens de grote drukte. Het bereiken van de maximale capaciteit aan zwemmers verplicht ons daartoe. We willen ons daarvoor excuseren, maar vragen ook begrip gezien de veiligheid in en rond het zwembad nog altijd primeert”, zegt schepen Tom Vlaeminck, bevoegd voor de uitbating van het zwembad ’t bADhUIS.

De uitbater van het zwembad probeert de sluitingstijd door dergelijke maatregelen zo kort mogelijk te houden, maar kan dat nooit op voorhand inschatten: dat hangt af van hoeveel mensen het zwembad verlaten. Op zo’n moment is het als bij communicerende vaten. Niet leuk voor de mensen die voor de gesloten balie staan, maar om veiligheidsredenen wel een must. Schepen Vlaeminck: “Mocht dit in de toekomst nog voorkomen, vragen wij aan onze zwembadbezoekers toch het nodige respect en eerbied op te brengen voor het personeel dat ook in deze moeilijke omstandigheden tracht zijn of haar job uit te oefenen.”

Tegelijk wil de stad Menen er ook nog eens op wijzen dat zwemmen in de Oude Leiearm niet is toegestaan. De nodige signalisatie ter hoogte van het ponton, geeft dat verbod klaar en duidelijk aan.

MEER INFO
AGB Menen | Sluizenkaai 77, 8930 Menen | T 056 269 282 | henk.wekking@menen.be

Aangemaakt op: 29/06/2017