Zorgen voor morgen

Gepubliceerd op Dinsdag 29 september 2020

CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Iedereen kan er terecht met om het even welke welzijnsvraag. Ons aanbod is volledig gratis.

Het coronavirus raakt niet enkel onze fysieke gezondheid, maar heeft ook grote gevolgen voor ons mentaal welzijn. Daarom willen we ons aanbod extra in de kijker zetten. We strijden samen om deze periode door te komen.

Relationele problemen en geweld

De coronacontext maakt dat sluimerende spanningen makkelijker getriggerd worden. Gezinnen staan onder druk waardoor stoppen kunnen doorslaan en geweld (fysiek, psychisch of economisch) meer voorkomt of sneller escaleert. We zetten in op het stopzetten van geweld binnen een conflictueuze gezinscontext. We bevorderen de communicatie in het gezin door samen aan de slag te gaan. Wij bieden ondersteuning bij gebeurtenissen die de gezinssituatie verstoren. We begeleiden partners in de beslissing om hun relatie al dan niet voort te zetten.

Hulp nabestaanden

Verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In coronatijden wordt dit op scherp gesteld. Heftige emoties en een moeilijke verwerking zijn mogelijk. We kunnen er niet vanuit gaan dat iedereen die nood heeft aan een gesprek met een professionele hulpverlener zelf op zoek gaat naar gepaste hulp.

Specifiek aanbod voor jongeren

De coronacrisis raakt jongeren enorm.
4 op 5 kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties heeft problemen met pre-teaching en huiswerk. 3 op 4 heeft te weinig ruimte thuis. Meer dan de helft voelt zich niet goed in zijn vel. De coronamaatregelen isoleren kinderen en jongeren.
Onze ervaren hulpverleners luisteren naar jongeren en geven erkenning en ruimte voor hun gevoelens, gedachten en bezorgdheden. Samen met de jongere bespreken we wat kan helpen.

Jonger dan 25 jaar?

Contacteer het JAC!
0800 13 500 (9u-17u)
jac@cawzuidwestvlaanderen.be
www.jac.be\chat

Ouder dan 25 jaar?

Contacteer het CAW!
0800 13 500 (9u-17u)
onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be
www.caw.be\chat

Maak een afspraak via telefoon of mail
Of kom langs tijdens onze vrije permanenties:

Kortrijk - Voorstraat 53 - maandag 9u-12u | dinsdag 9u-12u
Menen - Koningstraat 32 - dinsdag 14u-17u | donderdag 9u-12u
Waregem - Zuiderlaan 42 - enkel op afspraak