Zitdagen voor het invullen van de aangifte personenbelasting

13 mei 201904 juni 2019

Het kantoor der Directe Belastingen, dat sedert eind 2015 gehuisvest is in Kortrijk, houdt voor het invullen van de belastingaangifte van de Meense inwoners voor de inkomsten 2018– aanslagjaar 2019 - 6 zitdagen. 

WANNEER

De zitdagen vinden plaats in Lokaal dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302 te Menen op 

  • maandag 13 mei en dinsdag 14 mei 2019
  • maandag 20 mei en dinsdag 21 mei 2019
  • maandag 3 juni 2019

Er is dit jaar ook een zitdag in het Lokaal dienstencentrum Dorpshuis, Plaats 30 te Rekkem op

  • dinsdag 4 juni 2019

telkens van 9u tot 16u.

VOORAF INSCHRIJVEN

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
Dat kan vanaf dinsdag 23/04/19 vanaf 9 uur door een telefoontje naar LDC Allegro – 056/52 72 80 of 056/52 72 87. Of per mail naar ldc.allegro@menen.be.
Er zal wel duidelijk gesteld worden dat er een afspraak gemaakt dient te worden per aangifte (7 á 8 minuten voorzien), m.a.w. mensen die meerdere aangiftes willen bespreken, moeten dit bij de inschrijving duidelijk melden.
Er zal ook gevraagd worden om op de dag van de afspraak 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn.

WAT BRENG JE MEE

Enkel je EID, geen pin of pukcodes nodig.
Voor gehuwden en samenwonenden volstaat 1 EID
Er kunnen geen meerdere aangiften worden ingevuld tenzij mits alle EID’s worden meegebracht of uitdrukkelijke volmacht dat die andere aangiften zullen worden ingevuld met de EID van degene die aanwezig is. 
Belangrijk: indien je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en je alleen naar de zitdag komt: gelieve jouw partner de aangifte reeds vooraf te laten ondertekenen.

GOED OM WETEN

Buiten deze zitdagen kun je vanaf 15 mei terecht bij het Ministerie van Financiën in de Hoveniersstraat 31 in Kortrijk, dagelijks en telkens van 9u tot 12u.
In de maand juni kun je er zelfs doorlopend van 9u tot 15u terecht om je te laten bijstaan bij het invullen van jouw aangifte.
Indien je lange wachttijden wil vermijden: wacht dan best niet tot de laatste weken vóór de deadline voor het invullen van de belastingen (1 juli 2017).
Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om jouw aangifte zelf elektronisch in te dienen via www.taxonweb.be

INFO

Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën
Hoveniersstraat 31, Kortrijk, R 02 572 0825