Zitdagen personenbelasting: maak afspraak vanaf 16/4

14/05>29/05

Ook dit jaar kun je in Menen op een aantal dagen terecht voor het invullen van aangiften van de personenbelasting. Op volgende data zijn er zitdagen in het Lokaal Dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302 in Menen en dat telkens van 9:00 tot 16:00 (op afspraak!):

 • maandag 14 mei 2018
 • dinsdag 15 mei 2018
 • woensdag 16 mei 2018
 • dinsdag 22 mei 2018
 • woensdag 23 mei 2018
 • maandag 28 mei 2018
 • dinsdag 29 mei 2018

Een afspraak maken kan vanaf 16 APRIL 2018 via 056 527 280 (of 056 527 261) en ldc.allegro@menen.be. Hou je rijksregisternummer bij de hand bij het maken van een afspraak. Per aangifte worden er ongeveer 10’ voorzien.

Wat breng je mee?

Voor gehuwden/wettelijk samenwonenden volstaat 1 eID (elektronische identiteitskaart) van de belastingplichtige. Er kunnen op de zitdag meerdere aangiftes ingevuld worden mits er voor elke aangifte een afspraak werd gemaakt. Breng in dat geval ook de eID’s mee van de andere personen waarvoor je aangifte wenst te doen. Een uitdrukkelijke volmacht dat die aangiften zullen worden ingevuld met de eID van diegene die aanwezig is, kan ook.

Bijvoorbeeld: een moeder brengt ook de aangifte mee van de dochter. Ofwel heeft de moeder de eID dochter mee, ofwel heeft de dochter een volmacht gegeven aan haar moeder om de aangifte met de eID van haar moeder te laten invullen.

Breng ook steeds alle nodige fiscale attesten en inkomstenbewijzen mee zoals:

 • jouw originele aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte als je correcties wenst
 • alle inkomstenfiches van 2017 (lonen, vakantiegeld, werkloosheidsuitkering…)
 • fiches van buitenlandse pensioenen
 • fiches van buitenlandse bezoldigingen: jaaroverzicht/bulletin de salaire, december 2017
 • attest pensioensparen
 • betalingsattesten van levensverzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen
 • bewijzen betaalde kinderopvang voor kinderen jonger van 12 jaar
 • attesten van betaalde giften
 • bewijs van gedane voorafbetalingen
 • bewijs van betaalde onderhoudsgelden (rekeninguittreksels) + vonnis indien eerste maal aangevraagd
 • ingeval voor de eerste maal co-ouderschap moet toegepast worden: vonnis of geregistreerde overeenkomst
 • alle andere nuttige documenten die kunnen helpen bij het invullen van jouw aangifte

Goed om weten

Buiten deze zitdagen kun je vanaf 15 mei terecht bij het Ministerie van Financiën in de Hoveniersstraat 31 in Kortrijk, dagelijks en telkens van 9:00 tot 12:00. In de maand juni kun je er zelfs doorlopend van 9:00 tot 15:00 terecht om je te laten bijstaan bij het invullen van jouw aangifte. Indien je lange wachttijden wil vermijden: wacht dan best niet tot de laatste weken vóór de deadline voor het invullen van de belastingen (1 juli 2018). Uiteraard kun je jouw aangifte ook zelf elektronisch indienen via www.taxonweb.be.

Info

Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën
Hoveniersstraat 31, Kortrijk, T 02 572 0825

Aangemaakt op: 05/04/2018