Zitdagen invullen aangifte personenbelasting

Het kantoor der Directe Belastingen, dat sedert eind 2015 gehuisvest is in Kortrijk, houdt voor het invullen van de belastingsaangifte van de Meense inwoners voor de inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 5 zitdagen in het Lokaal Dienstencentrum Allegro (Volkslaan 302, Menen) op maandag 15 mei, dinsdag 16 mei, woensdag 17 mei, dinsdag 23 mei en woensdag 24 mei telkens van 9:00 tot 16:00.

Vooraf inschrijven noodzakelijk

Dat kan vanaf maandag 10 april vanaf 9:00 via LDC Allegro op 056 527 280. Je moet een afspraak maken per aangifte: wie meerdere aangiftes wil bespreken, moet dit bij de inschrijving duidelijk melden. Om correct te kunnen inschrijven, zal ook jouw rijksregisternummer gevraagd worden. Hou dus je identiteitskaart bij de hand. Gelieve op de dag van de afspraak 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn.

Wat breng je mee?

 • jouw originele aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte als je correcties wenst
 • alle inkomstenfiches van 2016 (lonen, vakantiegeld, werkloosheidsuitkering…)
 • fiches van buitenlandse pensioenen
 • fiches van buitenlandse bezoldigingen: jaaroverzicht/bulletin de salaire, december 2016
 • attest pensioensparen
 • betalingsattesten van levensverzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen
 • bewijzen betaalde kinderopvang voor kinderen jonger van 12 jaar
 • attesten van betaalde giften
 • bewijs van gedane voorafbetalingen
 • bewijs van betaalde onderhoudsgelden (rekeninguittreksels) + vonnis indien eerste maal aangevraagd
 • ingeval voor de eerste maal co-ouderschap moet toegepast worden: vonnis of geregistreerde overeenkomst
 • alle andere nuttige documenten die kunnen helpen bij het invullen van jouw aangifte

Belangrijk: indien je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en je alleen naar de zitdag komt: gelieve jouw partner de aangifte reeds vooraf te laten ondertekenen.

Goed om weten

Buiten deze zitdagen kun je vanaf 15 mei terecht bij het Ministerie van Financiën in de Hoveniersstraat 31 in Kortrijk, dagelijks en telkens van 9:00 tot 12:00. In de maand juni kun je er zelfs doorlopend van 9:00 tot 15:00 terecht om je te laten bijstaan bij het invullen van jouw aangifte. Indien je lange wachttijden wil vermijden: wacht dan best niet tot de laatste weken vóór de deadline voor het invullen van de belastingen (1 juli 2017). Uiteraard kun je jouw aangifte ook zelf elektronisch indienen via www.taxonweb.be.

Info Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën
Hoveniersstraat 31, Kortrijk, T 02 572 0825

Aangemaakt op: 25/04/2017