Word lid van de sportraad!

Word lid van de sportraad en help mee om Menen sportiever te maken! Wij willen echt ook de stem van de losse sporter die geen lid is van een erkende vereniging en de jongeren horen.

Wat is de sportraad?

De sportraad is een brugfunctie tussen de sportverenigingen, de sportdienst, de burger, de vrije sporter, … en de politiek.

De sportraad moet behoeften kenbaar maken, advies geven, voorstellen doen, partnerships maken, … . En dit steeds vanuit specifieke sportdeskundigheid en afgestemd op de actuele noden en behoeften van de inwoners. We zijn dus meer dan enkel een verenigingsraad.

Het betrekken van sportdeskundigen, scholen, kinesisten/beweegcoaches, sportambassadeurs, sportvertegenwoordigers, andere adviesraden, doelgroepen (vrije sporters, senioren, mindervaliden, etc…) is nodig in dit sterk gewijzigd sport- en beweeglandschap.

De burger, de sporter moet een belangrijke stem hebben en daarvoor moet de sportraad instaan.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen zullen in de maand maart een schrijven ontvangen om hun kandidatuur in te dienen als lid van de sportraad.

Maar ook al behoor je niet tot een sportvereniging. Je bent welkom. Want wist je dat 80% van de sporters NIET sporten in een club.

Dus heb je interesse in sport en wil je graag meedenken om Menen sportiever te maken? Ja? dan hebben wij jou nodig. Wij willen als groep graag de noden op gebied van sport en bewegen overbrengen naar de politiek.

Maar het hoeft niet alleen PUUR sport te zijn. Wij willen ook inzetten op een meer beweegvriendelijke stad. Bijvoorbeeld je fietst graag en hebt wat tips om de sportieve verplaatsingen in je stad leuker te maken. Of je loopt graag maar zijn er zaken in Menen die je toch steeds storen.
Misschien zit je wel met ideeën die best wel eens aan bod zouden mogen komen bij het sport- en beweegbeleid van onze stad.

Of ben je eerder nauw betrokken bij een bepaalde doelgroep (senioren, mindervaliden, jeugd, kinderen,…) die vindt dat er op het gebied van sport nog onvoldoend geluisterd wordt naar hen. Ook dan ben je welkom.

Wat houdt lid zijn van de sportraad in?

  • We zoeken mensen die op de hoogte zijn van de wensen en verlangens van de sporters uit onze stad en deze noden willen overbrengen.
  • Wij komen met deze groep 3 à 4 keer samen per jaar. Een samenkomst duurt maximaal anderhalf uur.
  • Je krijgt hiervoor steeds een uitnodiging ruim op voorhand.
  • Er wordt aan jou ook steeds gevraagd of je iets op de agenda wil plaatsen (bijvoorbeeld een idee). Anderzijds wordt jouw mening ook gevraagd op voorstellen vanuit de stad.

Interesse of meer info nodig?

Neem contact op met sportdienst op 0478 763 905 of katrien.nuytten@menen.be vòòr 31 maart