Wil je een activiteit of evenement organiseren? Vul de Covid-scan in!

Gepubliceerd op Woensdag 08 juli 2020

Vanaf 1 juli moeten organisatoren van evenementen bij hun aanvraag een ingevulde covid-scan (COVID Event Risk Model) toevoegen. Dit model geeft organisatoren en de stad inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Na het invullen van de scan krijg je als resultaat een kleurenlabel: groen, oranje of rood. Enkel evenementen met een groen veiligheidslabel, die ook voldoen aan de andere veiligheidsvoorwaarden, krijgen een toelating van de stad. Je kan het resultaat van je scan uploaden op de laatste pagina van het evenementenformulier. 

Op de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni werden de reeds aangekondigde versoepelingen voor fase 4 van de coronamaatregelen verduidelijkt. Vanaf 1 juli kunnen er onder bepaalde voorwaarden opnieuw evenementen georganiseerd worden.

Wat kan, wat niet?

 • Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

  Elke bezoeker van een evenement is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  • 100 personen binnen ;
  • 200 personen buiten .
 • Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 • Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om staan de regels vermeld in:

 • Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:

  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

  Tot slot mogen evenementen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 • Eenmalige evenementen Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

  • Op de openbare weg:

   • CERM is verplicht
   • Sector- en CERM protocollen van toepassing
   • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
  • Niet op de openbare weg:

   • CERM aanbevolen
   • Acht minimale regels van toepassing.
 • Evenementen op regelmatige basis Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

UPDATE 06/07: volgens de aangepaste versie van de FAQ is dansen niet langer toegestaan op recepties en banketten met privékarakter, enkel de openingsdans van het pas getrouwde koppel blijft mogelijk. 

Voor welke evenementen een scan invullen?

Voor alle evenementen op het openbaar domein (o.a. sportwedstrijden, straatfeesten, betogingen, …) en publieke evenementen moeten organisatoren bij hun aanvraag via het evenementenformulier van de stad Menen (laatste pagina) een ingevulde covid-scan toevoegen. Organisatoren volgen eerst de instructies op www.covideventriskmodel.be en laden nadien het eindresultaat op in het evenementenformulier op de stedelijke website. 

Welke evenementen krijgen toelating?

Na het invullen van de scan krijg je als resultaat een kleurenlabel: groen, oranje of rood. Alleen evenementen met een groen eindresultaat krijgen toelating van de stad om door te gaan, op voorwaarde dat zij ook nog met de andere veiligheidsrisico’s in orde zijn.

Evenementen met een oranje kleur moet de organisator aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen. Bij een rood eindresultaat mag het evenement niet plaatsvinden. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de online tool correct in te vullen. Bij controles tijdens het evenement zelf kan de politie het document altijd opvragen en controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Link naar scan